Optimalizace odběru el. energie, řídící a monitorovací systémy pro energetiku

Elektrická energie se podstatnou měrou podílí na provozních nákladech každého podniku, z toho plyne zvýšený zájem o její efektivní využití. Z toho důvodu dochází k postupnému zavádění moderní výpočetní techniky do energetických provozů za účelem hospodárnějšího využití el. energie.

Naše firma nabízí v této oblasti komplexní služby, nejprve provádíme tzv. energetickou analýzu (měření odběrového diagramu, zhodnocení faktur za el. energii a současné sazby), na základě této analýzy navrhneme odběrateli možná úsporná opatření, tj. navrhneme vhodný regulační systém pro regulaci maxima, kompenzace jalové energie nebo systém v oblasti vytápění, klimatizace i chlazení.

Regulační a monitorovací systémy HM 2006 a HMP 64

 • Systémy jsou určeny pro měření, regulaci odběru el. energie a dalších veličin s vizualizací na PC
 • Zpracovávají a vyhodnocují impulsy z libovolného vysílacího elektroměru, popř. jiného měřidla
 • Všechny zpracované vstupní údaje se zobrazují na displeji a po softwarovém zpracování na PC v programu WinReg, který lze upravit dle potřeby zákazníka
 • Systémy jsou plně programovatelné lokálně z klávesnice nebo z PC pomocí WinRegu 
 • Možnost použití jako monitorovací systémy při analýze jakýchkoliv odběrů s grafickým vyhodnocením měření v programu WinReg
 • Při rozsáhlých objektech lze použít k vypínání spotřebičů systém dálkové regulace – VDR.

Technické údaje HM 2006 a HMP 64

 1. Přiřazení k jednotlivým výstupům 
  • čas zpoždění zapnutí a vypnutí v dané ¼ hodině
  • čas vypnutí a zapnutí stupně (nastavení až 4 časových pásem)
  • rychlost regulace po začátku nové ¼ hodiny
  • max. dobu zapnutí a vypnutí daného stupně
  • zákaz vypnutí od – do (v reálném čase)
  • aktivace 1 až 6 -ti regulačních stupňů
 2. Nastavení pásma necitlivosti pod regulační křivkou
 3. Zobrazení nejvyšších dosažených maxim a časy jejich dosažení
 4. Zobrazení délky regulace jednotlivých stupňů
 5. Archivace dat přímo v regulátoru – 40 dnů
 6. Možnost připojení a sledování až 64 podružných odběrů ( el.energie, voda, plyn, atd. )
 7. Možnost dálkového sledování odběrů na PC

Ukázka zapojení reg. systému HM 2006

Zapojení

Zapojení

Zapojení

Ukázka zapojení reg. systému HMP 64

Schéma

Komunikační SW pro regulaci maxima s HMP 64 systémem

PC

PC

Fotogalerie

Rozvaděče NN

Rozvaděče NN

Kompenzační rozvaděče

Kompenzační rozvaděče

Kompenzační rozváděče
Regulace maxima - monitoring

Regulace maxima - monitoring

Regulace maxima - monitoring
Analýzy sítí NN/VN

Analýzy sítí NN/VN

Analýzy sítí NN/VN
Komponenty pro kompenzaci

Komponenty pro kompenzaci

Komponenty pro kompenzaci