Bezkontaktní rychlý spínací modul CTU

Bezkontaktní 3 fázové spínací moduly CTU se používají k rychlému spínání kompenzačních kondenzátorů, případně ke spínání L-C obvodů s převažující kapacitní složkou (chráněné kompenzační stupně) při kompenzaci jalového výkonu v provozech s rychlými změnami zátěže – svařovny, lisovny, výtahy, jeřáby, řízené pohony, atd..

Výhodou CTU oproti klasickému spínání kondenzátorových stupňů prostřednictvím stykačů, je možnost okamžitého sepnutí kondenzátorového stupně bez jeho předchozího vybití, což je umožněno díky sepnutí CTU v okamžiku, kdy rozdíl mezi napětím na kondenzátoru a napětím před spínacím prvkem je roven nule.
Díky sepnutí CTU při průchodu napětí nulou na zátěži nedochází ke spínacím proudovým nárazům, které způsobují značné opotřebení kontaktů stykačů, rušení elektronických spotřebičů a dokonce mohou způsobit jejich poruchy. Zároveň se zvyšuje i životnost použitých kondenzátorů, neboť obvodem teče pouze jmenovitý proud připojeného kondenzátoru.

Modul

Provedení

TMS je kompaktní modul, jehož mechanický základ tvoří chladící hliníkový profil, ke kterému jsou připevněny výkonové spínací prvky, silové svorky, deska s řídící elektronikou a od 50 kVAr je modul doplněn ventilátorem. Modul je dále vybaven pěti signalizačními diodami. Ze dvou zelených jedna signalizuje přítomnost napájecího napětí, druhá stav stupně. Tři červené signalizují poruchu stupně v každé fázi.

Základní technické údaje

 • Jmenovité spínací výkony: 10, 30, 50, 80 kVAr
 • Rychlost spínaní: max. 10 x za sekundu 
 • Jmenovité napětí silové části: 400 V
 • Napájení pomocných obvodů: 230 V, 2VA
 • Zátěž: kapacitní, odporová, kombinovaná LC
 • Teplota okolí: 0 až +35°C
 • Stupeň krytí: IP 20
 • Vstupní signál: 220V/24 V 50Hz nebo 24 V ss.
 • Počet spínačů v jednotce: 3
 • Příkon ventilátoru: 3 VA
 • Připojení: vstupní a výstupní svorky RSA 35

Mechanické rozměry

Schéma

Rozvaděče NN

Rozvaděče NN

Kompenzační rozvaděče

Kompenzační rozvaděče

Kompenzační rozváděče
Regulace maxima - monitoring

Regulace maxima - monitoring

Regulace maxima - monitoring
Analýzy sítí NN/VN

Analýzy sítí NN/VN

Analýzy sítí NN/VN
Komponenty pro kompenzaci

Komponenty pro kompenzaci

Komponenty pro kompenzaci