Ochranné a filtrační tlumivky

V poslední době vzrůstá počet spotřebičů s nelineární charakteristikou, tj. pohony s řízenými usměrňovači, frekvenční měniče, středofrekvenční pece, svařovací stroje atd. Tyto spotřebiče jsou zdrojem tzv. vyšších harmonických, vlivem těchto harmonických dochází k četným poruchám spínacích přístrojů, rezonančním jevům, k zhoršování kvality el. energie a přídavným ztrátám. Rezonanční jevy způsobují přetížení kompenzačních kondenzátorů napětím i proudem, negativně působí na činnost nadproudových ochran a ruší činnost výpočetní, automatizační a telekomunikační techniky. K zamezení těchto jevů se v kom. zařízení používají ochranné tlumivky, které se vřazují před kondenzátorové baterie, tím se vytvoří sériový rezonanční obvod, který je naladěn na příslušné harmonické vyskytované v dané síti.

Tyto tlumivky jsou vyráběny v jednofázovém a třífázovém provedení, vzduchem chlazené se železným jádrem, standardně laděné na 189 Hz, na přání možno naladit i na jiné frekvence.

Technické údaje:

  • Napětí sítě: 3 x 400/230V
  • Jmenovitý kmitočet: 50 Hz
  • Rezonanční kmitočet: 189 Hz nebo filtry na jednotlivé harmonické H3 – H11
  • Tepelná třída: F 155°C
  • Magnetický obvod: orientované plechy VM 111-35
  • Provedení: do vnitřního prostředí IP 00, IP 20
  • Chlazení: vzduchem – přirozené proudění
  • Tepelná ochrana: 130°C vyvedená na svorkovnici
  • Elektrická pevnost: zkoušeno na 3 kV
  • Typová řada: 2.5,5, 6.3,10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 kVAr
Rozvaděče NN

Rozvaděče NN

Kompenzační rozvaděče

Kompenzační rozvaděče

Kompenzační rozváděče
Regulace maxima - monitoring

Regulace maxima - monitoring

Regulace maxima - monitoring
Analýzy sítí NN/VN

Analýzy sítí NN/VN

Analýzy sítí NN/VN
Komponenty pro kompenzaci

Komponenty pro kompenzaci

Komponenty pro kompenzaci