Stykače Benedikt & Jäger pro spínání kondenzátorů

Kondenzátorové stykače firmy Benedikt & Jäger jsou speciální stykače určené pro spínání kondenzátorových baterií.  Tyto stykače jsou vybaveny pomocnými kontakty, které v předstihu před sepnutím hlavních kontaktů zapojí do obvodu tlumící rezistory, které potlačí zapínací proudové špičky a tím výrazně omezí nežádoucí přechodové děje vznikající při spínání kondenzátorových baterií.

Díky použitým předstihovým kontaktům :

  • nedochází při spínání kondenzátorů k elektrickým obloukům o velmi vysoké energii, což zvyšuje životnost stykačů a nedochází k svařování hlavních kontaktů stykače
  • nedochází k impulsnímu rušení, které se šíří elektrickým rozvodem a může ohrozit činnost výpočetní, automatizační a telekomunikační techniky
  • nedochází k vysokým proudovým špičkám, tím se zvyšuje životnost dalších prvků kompenzačního rozvaděče zejména kondenzátorů a pojistek
Typ Výkon kondenzátoru při různých napětích a teplotách okolí  
 
380-400V 415-440V 500V 660-690V Jmenovitý proud
690V
Pomocné
kontakty  
Váha
cca  
 
  40°C  kVAr   60°C  kVAr   40°C  kVAr   60°C  kVAr   40°C  kVAr   60°C  kVAr   40°C  kVAr   60°C  kVAr  40°C     A  60°C     A   Spínací   Kg
K3-18K10 230  12,5    9,5     13     11  15,6  12,5     20     15     18     14       1 0,34
K3-24K00 230     20     16     22     17     25     20     33     28     28     24       - 0,62
K3-32K00 230     25     20     27     21     30     24     41     33     35     28       - 0,62
K3-50K00 230  33,3     30     36     31     40     36     55     50     48     45       -   1,0
K3-62K00 230     50     40     53     42     60     50     82     68     72     58       -  1,0
K3-74K00 230     75     60     75     64     90     73   120   100   105     87       -  1,0
Rozvaděče NN

Rozvaděče NN

Kompenzační rozvaděče

Kompenzační rozvaděče

Kompenzační rozváděče
Regulace maxima - monitoring

Regulace maxima - monitoring

Regulace maxima - monitoring
Analýzy sítí NN/VN

Analýzy sítí NN/VN

Analýzy sítí NN/VN
Komponenty pro kompenzaci

Komponenty pro kompenzaci

Komponenty pro kompenzaci