Regulátory jalového výkonu FCR, NOVAR a QERP

Digitální regulátory řízené mikroprocesorem jsou určeny pro řízení kompenzačních jednotek v rozvodné síti. Na základě napětí sítě a výstupního proudu z měř. transformátoru nebo dig.impulsů z měření energetiky neustále vyhodnocují účiník a připínají nebo odpínají kondenzátorové baterie. Inteligentní regulace založená na složitém matematickém algoritmu je schopna přesně informovat o aktuálním stavu odběru el. energie a přijmout složitá rozhodnutí pro rychlé připojení kondenzátorových baterií. Jsou vyráběny ve vestavném provedení s normalizovanými rozměry a to FCR 06 a FCR 12, NOVAR 1105 a 1114, QERP 408 a 416.

Tyto regulátory umožňují :

 • Zobrazení celkového proudového odběru firmy ( hlavního rozvaděče )
 • Zobrazení počtu sepnutých stupňů i počet sepnutí jednotlivých stupňů
 • Zobrazení proudu konkrétního kondenzátorového stupně
 • Zobrazení celkového činného a jalového odběru ( kW a kVAr )
 • Přesné nastavení účiníku v rozmezí 0.80 ind. až 0.90 kap.
 • Umožňují nastavení rychlosti regulace induktivní a kapacitní od 5 – 1200 s
 • Umožňují nastavení trvale sepnutých nebo vypnutých kondenzátorových stupňů
 • Čtyřkvadrantový provoz, tj. kompenzace i při dodávce a spotřebě el.energie
 • Umožňují přepínání na ruční a plně automatický provoz
 • Kompenzaci i při velmi nízkých odběrech, vstupní citlivost 10 mA
 • Kruhové spínání i spínání v řadě
 • Vyhodnocování harmonického zkreslení THD a jednotlivých harmonických H5 – H17
 • Možnost regulace kondenzátory a tlumivkami, tj. kompenzaci i dekompenzaci
 • Možnost velmi rychlé kompenzace tyristorovými moduly, spínání 1 až 5x za sekundu
 • Možnost dálkového připojení s PC- vizualizace

((poto-4))

Schéma 1 fázové regulace účiníku

Schéma

Sledování regulace na PC

Regulace Regulace

Technická data

1. Měřící obvody

 • Přesnost: Třída 1
 • Galvanické oddělení: Galvanické oddělení obou měřících obvodů
 • Měřící vstupní filtr: Každý měřící okruh je vybaven pásmovým filtrem
 • Měřící frekvence: 50 Hz (60 Hz na přání)
 • Měřící napětí: Je vnitřně propojeno s napájecím napětím
 • Proud nejmenšího kondenzátoru (CK): 0,02 – 2 A x převod MTP
 • Rozsah měřícího proudu: 0,01 mA – 7.5 A
 • Spotřeba měř. pr. okruhu: 1 VA
 • Trvalá přetížitelnost pr. okruhu: Maximálně 20%
 • Proudový měnič: x/5 A nebo x/1 A, Třída 1

2. Ovládací obvody

 • Počet stupňů: 6 až 16
 • Spínací doba: Závislá na zátěži (10-2000 sekund) volně nastavitelná 
 • Blokování znovuzapnutí: 5-500 sekund
 • Chybové zobrazení pro: Výpadek proudu nebo nadproud v měřícím okruhu a podkompenzování
 • Poruchová relé pro: Výpadek napájecího napětí a podkompenzování
 • Zatížení kontaktu: 4 A/250 V stř., u výstupních ovládacích relé je kontakt přemostěn odrušovacím kondenzátorem 0,1 µF 

3. Připojovací podmínky regulátoru

 • Napájecí napětí: 230 V stř. ± 15%, 50 Hz (60 Hz a nebo 110 V stř. na přání)
 • Vlastní spotřeba: Max. 8W
 • Jištění přístroje: 200 mA tr. 5x20 mm, v přístroji
 • Připojení: Pomocí 6-16ti pólové zástrčky s fixačními šrouby
 • Vnější jištění: Max. 10 A

4. Mechanické parametry

 • Čelní rozměr: 144 x 144 mm
 • Výřez pro montáž: 138 x 138 mm
 • Hloubka: cca 85 mm
 • Váha: Max. 0,8 kg
 • Provedení: Dle VDE 0160 a VDE 0411, el. předmět tř. II, IEC 348, EN 50081-1, EN 50082-2, CE
 • Krytí: IP 40
 • Provozní – okolní teplota: -25 až +60°C
Rozvaděče NN

Rozvaděče NN

Kompenzační rozvaděče

Kompenzační rozvaděče

Kompenzační rozváděče
Regulace maxima - monitoring

Regulace maxima - monitoring

Regulace maxima - monitoring
Analýzy sítí NN/VN

Analýzy sítí NN/VN

Analýzy sítí NN/VN
Komponenty pro kompenzaci

Komponenty pro kompenzaci

Komponenty pro kompenzaci