Rekonstrukce a opravy kompenzačních rozváděčů

V případě, že stávající kompenzační rozváděč je zachovalý a vyhovuje současným platným technickým normám, avšak :

 • obsahuje špatné stykače, které už nefungují nebo mají svařené hl. kontakty 
 • obsahuje ekologicky závadné kondenzátory plněné delorem
 • obsahuje zastaralé regulátory RQ5 nebo WOR, které už nevyhovují součastným nárokům energetiky na kompenzaci jalového výkonu 
 • odběratel platí přirážku za nedostatečné vykompenzování odběru
 • odběratel platí přirážku za zpětnou dodávku jalové kap. energie do sítě ES
 • dochází k přetěžování kondenzátorů vyššími harmonickými
 • dochází k zvyšování odběru el. energie provozovatele

Do 30 dnů po uzavření smlouvy provádí fa ELBEK celkové rekonstrukce nebo částečné opravy kompenzačních rozvaděčů,
kde používá:

 1. Plně automatické regulátory FCR, NOVAR a QERP
 2. Speciální stykače pro spínání kondenzátorů Benedikt & Jäger
 3. Suché ekologicky nezávadné kondenzátory ZEZ
 4. Ochranné tlumivky KT laděné na 189 Hz
 5. Výkonové pojistky S3PB00 nebo odpínače FH 000

Rekonstrukce  310 kVAr
Kablo Elektro a.s. Vrchlabí

Rekonstrukce

Rekonstrukce kompenz. rozvaděče - 1 fázová
regulace - Crytur Turnov 

Crytur

Rozvaděče NN

Rozvaděče NN

Rozvaděče NN
Kompenzační rozvaděče

Kompenzační rozvaděče

Kompenzační rozváděče
Regulace maxima - monitoring

Regulace maxima - monitoring

Regulace maxima - monitoring
Analýzy sítí NN/VN

Analýzy sítí NN/VN

Analýzy sítí NN/VN
Komponenty pro kompenzaci

Komponenty pro kompenzaci

Komponenty pro kompenzaci